Kupindo Lister

Kupindo Lister je program koji omogućava brzo i lako postavljanje velikog broja predmeta. Predstavlja proširenje Kupindo Web sajta i koristi se za postavljanje i pregled aukcija sa vašeg računara. Kao takav, idealan je za velike prodavce, a ujedno je zgodan i za manje obimne unose.

Osnovne mogućnosti koje Kupindo Lister pruža su:

Detaljniji pregled funkcionalnosti nalazi se u Uputstvu za korišćene programa.

Sistemski zahtevi:

Aktuelna verzija 1.2.0.0

Preuzmi Lister Šifarnik